Ефектите върху личностното развитие благодарение на тази мобилност

РЕЗУЛТАТИ

Моите социални, езикови и/или културни компетенции са се увеличили: 30 (83,33%) участници оценяват с „напълно съгласни“; 6(16,87%) със “съгласен“; 0(0 %) с ,,нито съм съгласен, нито не съм съгласен“; 0(0 %), с„по-скоро не“;  0(0 %) с ,,определено не“.

Сега участвам в обществения и политически живот: 27 (75%) участници оценяват с „напълно съгласни“; 4 (11,11%) със“ съгласен“; 4 (11,11%) с ,,нито съм съгласен, нито не съм съгласен“; 1 (2,78%), с„по-скоро не“;  0(0 %) с ,,определено не“.

Повече ме интересуват европейските въпроси: 29 (80,56%) участници оценяват с „напълно съгласни“; 6(16,87%),   със“ съгласен“; 1 (2,78%) с ,,нито съм съгласен, нито не съм съгласен“; 0(0 %) с„по-скоро не“;  0(0 %) с ,,определено не“.

По-добре съм наясно с общите европейски ценности (като човешки права, демокрация, толерантност, равенство между половете): 27 (75%) участници оценяват с „напълно съгласни“; 8 (22,22%) със“ съгласен; 1 (2,78%) с ,,нито съм съгласен, нито не съм съгласен“; 0(0 %) с„по-скоро не“;  0(0 %) с ,,определено не“.

Станах по-отворен към мултикултурализма на Европа: 31 (86,11%) участници оценяват с „напълно съгласни“;4 (11,11%) със“ съгласен“; 1 (2,78%), с ,,нито съм съгласен, нито не съм съгласен“; 0(0 %) с„по-скоро не“;  0(0 %) с ,,определено не“.

Чувствам се по-европеец от преди: 29 (80,56%) участници оценяват с „напълно съгласни“; 1 (2,78%), със “съгласен“; 6 (16,67%) с ,,нито съм съгласен, нито не съм съгласен“; 0(0 %) с„по-скоро не“;  0(0 %) с ,,определено не“.

Станах по-наясно с важността на езиковите умения за личностно и професионално развитие: 33 (91,67%) участници оценяват с „напълно съгласни“;1 (2,78%) със “съгласен“; 2(5,56%)  с ,,нито съм съгласен, нито не съм съгласен“; 0(0 %) с„по-скоро не“;  0(0 %) с ,,определено не“.

В бъдеще смятам да се включа по-активно в дейности, включващи хора от по-малко привилегировани групи: 31 (86,11%) участници оценяват с „напълно съгласни“; 4 (11,11%) със“ съгласен“; 1 (2,78%) с ,,нито съм съгласен, нито не съм съгласен“; 0(0 %) с„по-скоро не“;  0(0 %) с ,,определено не“.

Занимавам се повече с дейности срещу дискриминацията, нетолерантността, ксенофобията или расизма: 31 (86,11%) участници оценяват с „напълно съгласни“; 4 (11,11%) със“ съгласен“; 1 (2,78%) с ,,нито съм съгласен, нито не съм съгласен“; 0(0 %) с„по-скоро не“;  0(0 %) с ,,определено не“.

Осъществих контакти с хора от други страни, които са полезни за моето участие в социални или политически въпроси: 31 (86,11%) участници оценяват с „напълно съгласни“; 4 (11,11%) със “съгласен“; 1 (2,78%) с ,,нито съм съгласен, нито не съм съгласен“; 0(0 %) с„по-скоро не“;  0(0 %) с ,,определено не“.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *