Ефектите върху участниците в професионално отношение благодарение на проекта

РЕЗУЛТАТИ

Ефектите върху участниците в професионално отношение благодарение на тази мобилност могат да бъдат отчетени от отговорите им в Mobilty Tool:

Научих за добрите практики, прилагани в чужбина:  26 (72,22%) участници оценяват с „напълно съгласни“; 5 (13,89%); със“ съгласен“; 0(0 %)  с ,,нито съм съгласен, нито не съм съгласен“; 2(5,56%) с „по-скоро не“;  0(0 %) с ,,определено не“.

Придобих практически умения, свързани с настоящата ми работа и професионално развитие: 33(91,67%) участници оценяват с „напълно съгласни“; 0(0 %)) със“ съгласен; 2(5,56%)  с ,,нито съм съгласен, нито не съм съгласен“; 0(0 %)) с„по-скоро не“;  1 (2,78%) с ,,определено не“.

Експериментирах и разработих нови начини на обучение и методи за обучение: 20 (55,56%) участници оценяват с „напълно съгласни“; 13 (36,11%) със “ съгласен; 2(5,56%)  с ,,нито съм съгласен, нито не съм съгласен“; 0(0 %) с „по-скоро не“;  1 (2,78%) с ,,определено не“.

Споделих собствените си знания и умения с млади хора и други младежки работници: 24 (66,67%) участници оценяват с „напълно съгласни“; 9 (25%) със “съгласен“; 3(8,33%)  с ,,нито съм съгласен, нито не съм съгласен“; 0(0 %), с„по-скоро не“;  0(0 %) с ,,определено не“.

Повиших качеството на проектите, по които работя: 20 (55,56%) участници оценяват с „напълно съгласни“; 13 (36,11%) със “съгласен“; 3(8,33%)  с ,,нито съм съгласен, нито не съм съгласен“; 0(0 %) с„по-скоро не“;  0(0 %) с ,,определено не“.

Развих уменията си в използването на ИКТ инструменти (напр. компютър, интернет, платформи  за сътрудничество, софтуер и др.):  18 (50%) участници оценяват с „напълно съгласни“; 12(33,33%) със “съгласен“; 3(8,33%)  с ,,нито съм съгласен, нито не съм съгласен“; 3(8,33%),  с„по-скоро не“;  0(0 %) с ,,определено не“.

Укрепих / подобрих своите организационни / управленски / лидерски умения: 24(66,67%) участници оценяват с „напълно съгласни“; 8 (22,22%) със “съгласен“; 1(2,78%)  с ,,нито съм съгласен, нито не съм съгласен“; 1 (2,78%), с„по-скоро не“;  2(5,56%),  с ,,определено не“.

Укрепих или разширих мрежата си от професионални контакти или създадох нови контакти: 24(66,67%) участници оценяват с „напълно съгласни“; 11(30,56%) със “съгласен“; 1(2,78%)  с ,,нито съм съгласен, нито не съм съгласен“; 0(0 %) с„по-скоро не“;  0(0 %) с ,,определено не“.

Засилих сътрудничеството си с партньорска организация: 21 (58,33%) участници оценяват с „напълно съгласни“; 11(30,56%) със “съгласен“; 4(11,11%)  с ,,нито съм съгласен, нито не съм съгласен“; 0(0 %), с„по-скоро не“;  0(0 %) с ,,определено не“.

Установих сътрудничество с институциите на пазара на труда: 15 (41,67%) участници оценяват с „напълно съгласни“; 7(19,44%) със “съгласен; 9(25%) с ,,нито съм съгласен, нито не съм съгласен“; 5 (13,89%), с„по-скоро не“;  0(0 %) с ,,определено не“.

Установих сътрудничество с институциите на гражданското общество: 20 (55,56%) участници оценяват с „напълно съгласни“; 9(25%) със “съгласен“; 7(19,44%) с ,,нито съм съгласен, нито не съм съгласен“;  0(0 %) с„по-скоро не“;  0(0 %) с ,,определено не“.

Удовлетворението ми от работата, която върша, се увеличи: 21 (58,33%) участници оценяват с „напълно съгласни“; 10 (27,78%) със “съгласен“; 3(8,33%) с ,,нито съм съгласен, нито не съм съгласен“; 2(5,56%),  с„по-скоро не“;  0(0 %) с ,,определено не“.

Възможностите ми за работа се увеличиха:  20 (55,56%) участници оценяват с „напълно съгласни“; 9 (25%) със “съгласен“; 6(16,87%)  с ,,нито съм съгласен, нито не съм съгласен“; 1 (2,78%), с„по-скоро не“;  0(0 %) с ,,определено не“.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *