НАСИТЕН СЪС СЪБИТИЯ И ЕМОЦИИ Е ПОСЛЕДНИЯ ДЕН ОТ ПРОЕКТА

На среща с Кризисния щаб към Смолянска област младежките работници от Испания, Армения, Грузия, Турция, Латвия, Румъния и България, които участват в проект „Дейности на младежки работници с млади хора в риск по време на криза“ разискваха проблемите на младежите в риск. Дискусията беше много оживена и полезна за младежките работници, които научиха много за […]

Continue Reading

СПОДЕЛЯНЕ НА КУЛТУРА И ТРАДИЦИИ НА СЕДЕМДЪРЖАВИ

ПО ВРЕМЕ НА ИЗЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ В периода 2-9 май 2022 г. младежки работници от Испания, Армения, Грузия, Турция, Латвия, Румъния България участващи в дейностите по проект 2020-2-BG01-KA105-079590  „Дейности на младежки работници с млади хора в риск по време на криза“, финансиран по Програма „Еразъм+“ представяха на национални вечери история, съвремие, традиции, […]

Continue Reading

МЛАДЕЖКИ РАБОТНИЦИ ОТ СЕДЕМ ДЪРЖАВИ

ТВОРИХА ПОСЛАНИЯ КЪМ МЛАДЕЖИТЕ Младежки работници от Испания, Армения, Грузия, Турция, Латвия, Румъния България участващи в дейностите по проект 2020-2-BG01-KA105-079590  „Дейности на младежки работници с млади хора в риск по време на криза“, финансиран по Програма „Еразъм+“ сътвориха своите послания към други младежки работници и младежи. В интернационални групи те разработиха картички които разпространяват в […]

Continue Reading

СЪРДЕЧНА СРЕЩА С УЧИТЕЛИ И МЛАДЕЖИ В ОУ „ЮРИ ГАГАРИН“

И СПОДЕЛЯНЕ НА ОПИТ В РАБОТАТА С МЛАДЕЖИ В РИСК Младежки работници от Испания, Армения, Грузия, Турция, Латвия, Румъния България участващи в дейностите по проект 2020-2-BG01-KA105-079590  „Дейности на младежки работници с млади хора в риск по време на криза“, финансиран по Програма „Еразъм+“ имаха наситена програма. Те се срещнаха с учители и младежи от ОУ […]

Continue Reading

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТA СТАРТИРА

СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „Дейности на младежки работници с млади хора в риск по време на криза“ изпълняван от Сдружение „Екосвят Родопи“ по Програма Еразъм+ Младежки работници от седем държави започнаха дейностите по проект 2020-2-BG01-KA105-079590  „Дейности на младежки работници с млади хора в риск по време на криза“.  Проектът е финансиран по Програма „Еразъм+“ и […]

Continue Reading

СДРУЖЕНИЕ „ЕКОСВЯТ РОДОПИ“ – СМОЛЯН СТАРТИРА ПОРЕДНИЯ ПРОЕКТ ФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

СДРУЖЕНИЕ „ЕКОСВЯТ РОДОПИ“ – СМОЛЯН СТАРТИРА ПОРЕДНИЯ ПРОЕКТ ФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ Проект 2020-2-BG01-KA105-079590  „Дейности на младежки работници с млади хора в риск по време на криза“ ще стартира в началото на м. май 2022 г. в Смолян. Проектът, финансиран по Програма „Еразъм+“ се изпълнява с координатор Сдружение „Екосвят Родопи“ – Смолян и партньорски неправителстевни […]

Continue Reading