СДРУЖЕНИЕ „ЕКОСВЯТ РОДОПИ“ – СМОЛЯН СТАРТИРА ПОРЕДНИЯ ПРОЕКТ ФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

СДРУЖЕНИЕ „ЕКОСВЯТ РОДОПИ“ – СМОЛЯН СТАРТИРА ПОРЕДНИЯ ПРОЕКТ ФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ Проект 2020-2-BG01-KA105-079590  „Дейности на младежки работници с млади хора в риск по време на криза“ ще стартира в началото на м. май 2022 г. в Смолян. Проектът, финансиран по Програма „Еразъм+“ се изпълнява с координатор Сдружение „Екосвят Родопи“ – Смолян и партньорски неправителстевни […]

Continue Reading

С проект „Дейности на младежки работници с млади хора в риск по време на криза“

даваме възможност на младежките работници от 7 държави да обменят и получат умения и методи за работата им с  работещи с младежи в риск , както и за тяхното професионално развитие. Да обменят идеи за активизиране на младежите в риск и да дискутират възможности за развитие. Всяка от партньорските организации има специфична група от младежи […]

Continue Reading