How will you use the knowledge and experience acquired during this project in your daily work

During the projects i’m going to hold in my community I will use in my future work and trainings that our organization is implementing. We have created a new network of partners and we will develop new projects for young people and apply for Erasmus + projects. I’ll use the methods that i have learned […]

Continue Reading

Ефектите върху личностното развитие благодарение на тази мобилност

Моите социални, езикови и/или културни компетенции са се увеличили: 30 (83,33%) участници оценяват с „напълно съгласни“; 6(16,87%) със “съгласен“; 0(0 %) с ,,нито съм съгласен, нито не съм съгласен“; 0(0 %), с„по-скоро не“;  0(0 %) с ,,определено не“. Сега участвам в обществения и политически живот: 27 (75%) участници оценяват с „напълно съгласни“; 4 (11,11%) със“ […]

Continue Reading

Ефектите върху участниците в професионално отношение благодарение на проекта

Ефектите върху участниците в професионално отношение благодарение на тази мобилност могат да бъдат отчетени от отговорите им в Mobilty Tool: Научих за добрите практики, прилагани в чужбина:  26 (72,22%) участници оценяват с „напълно съгласни“; 5 (13,89%); със“ съгласен“; 0(0 %)  с ,,нито съм съгласен, нито не съм съгласен“; 2(5,56%) с „по-скоро не“;  0(0 %) с […]

Continue Reading

Резултати от докладите на младежките работници

По отношение на компетенциите, развити в резултат на участието в мобилността, анализирайки докладите на участниците от платформата за мобилност: • Комуникация на майчин език: 14 (38,89%) участници оценяват с „напълно съгласни“ 7 (19,44%); със“ съгласен“ 7(19,44) %); с ,,нито съм съгласен, нито не съм съгласен“; ,4 (11,11%), с„по-скоро не“;  4(11,11) %) с ,,определено не“. • […]

Continue Reading